جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع می رساند جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود 1396(گروه آموزشی روانشناسی) دوره های کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در روز سه شنبه مورخ 1396/7/18 ساعت 10 صبح در سالن سمینار دانشکده اقتصاد برگزار خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

به اطلاع می رساند جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود 1396(گروه آموزشی روانشناسی) دوره های کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در روز سه شنبه مورخ 1396/7/18 ساعت 10 صبح در سالن سمینار دانشکده اقتصاد برگزار خواهد شد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.