جلسه ی معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1393

جلسه ی معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1393


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه­­ی معارفه ی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1393 در روز یکشنبه 27/7/1393 از ساعت 11 تا 12:30 در سالن سمینار برگزار خواهد شد.

جلسه­­ی معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1393 در روز یکشنبه 27/7/1393 از ساعت 11 تا 12:30 با حضور ریاست دانشکده،معاون آموزشی،مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیران گروههای آموزشی،در سالن سمینار دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد.حضور تمامی دانشجویان ورودی 931 در این جلسه الزامی است.