زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه دانشجویان گرامی: با توجه به تک مرحله ای شدن فرآیند انتخاب واحد در نیمسال 932،لطفا" بر اساس برنامه زمانبندی داده شده به سیستم آموزشی سما مراجعه نمایید.

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند:بر اساس تقویم مصوب شورای آموزشی دانشگاه،انخاب واحد نیمسال دوم فقط در یک مرحله و بر اساس زمانبندی ذیل صورت خواهد گرفت لذا مقتضی است در موعد مقرر نسبت به ثبت انتخاب واحد خود اقدام نمایید: