قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه های عملی و انفرادی دارند

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه های عملی و انفرادی دارند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویانی که درس پژوهش های عملی و انفرادی دارند (ورودی 92 و قبل از آن) و این ترم، ،تا تاریخ 18 تیرماه فرصت دارند به اساتید راهنمای خود مراجعه نمایند.لاذم به ذکر است تاریخ فوق آخرین فرصت بوده لذا عدم مراجعه به عهده خود دانشجو می باشد.

دانشجویانی که درس پژوهش های عملی و انفرادی دارند (ورودی 92 و قبل از آن) و این ترم، ،تا تاریخ 18 تیرماه فرصت دارند به اساتید راهنمای خود مراجعه نمایند.لاذم به ذکر است تاریخ فوق آخرین فرصت بوده لذا عدم مراجعه به عهده خود دانشجو می باشد.