قابل توجه دانشجویانی که فرم ارزشیابی اساتید را تکمیل ننموده اند

قابل توجه دانشجویانی که فرم ارزشیابی اساتید را تکمیل ننموده اند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع دانشجویانی که فرم ارزشیابی اساتید را تکمیل نکرده اند می رساند مهلت تکمیل فرم مذکور تا تاریخ 13/3/96 تمدید گردیده است.استفاده از سایرخدمات آموزشی منوط به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید می باشد.

به اطلاع دانشجویانی که فرم ارزشیابی اساتید را تکمیل نکرده اند می رساند مهلت تکمیل فرم مذکور تا تاریخ 13/3/96 تمدید گردیده است.استفاده از سایرخدمات آموزشی منوط به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید می باشد