قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مطابق تعهّد‌نامه‌ی «درج نام و آدرس دانشگاه بوعلی سینا در مقاله‌های منتشره توسّط دانشجویان تحصیلات تکمیلی»، دانشجویان موظّفند

مطابق تعهّد‌نامه‌ی «درج نام و آدرس دانشگاه بوعلی سینا در مقاله‌های منتشره توسّط دانشجویان تحصیلات تکمیلی»، دانشجویان موظّفند نتایج تمام فعّالیت‌های علمی ـ پژوهشی مستخرج از تمام یا بخشی از مطالب رساله/پایان‌نامه را با درج نام و آدرس دانشگاه بوعلی سینا منتشر کنند. در غیر این صورت، موضوع از طرف دفتر امور حقوقی دانشگاه قابل پیگیری می‌باشد.