قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جهت دریافت هزینه پوستر هفته پژوهش، با ارائه کپی کارت دانشجویی و فاکتور پوستر جهت دریافت هزینه به کارپردازی دانشکده (آقای باقری) مراجعه نمایند.

جهت دریافت هزینه  پوستر هفته پژوهش، با ارائه کپی کارت دانشجویی و فاکتور پوستر جهت دریافت هزینه به کارپردازی دانشکده (آقای باقری) مراجعه نمایند.