قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند بر اساس نامه شماره 127514 مورخ 10/4/96 تحصیلات تکمیلی دانشگاه،از تاریخ 1/5/96 لغایت 15/6/96 جلسات دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری برگزار نخواهد شد.

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند بر اساس نامه شماره 127514 مورخ 10/4/96 تحصیلات تکمیلی دانشگاه،از تاریخ 1/5/96 لغایت 15/6/96 جلسات دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری برگزار نخواهد شد.