قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع می رساند جهت دریافت هزینه پوستر (هفته پژوهش )هرچه سریعتر به واحد کارپردازی دانشکده واقع در طبقه اول دانشکده مراجعه نمایند.این مهلت تا پایان 96/10/30 می باشد و قابل تمدید نیست

به اطلاع می رساند جهت دریافت هزینه پوستر (هفته  پژوهش )هرچه سریعتر به واحد کارپردازی دانشکده واقع در طبقه اول دانشکده مراجعه نمایند.این مهلت تا  پایان 96/10/30 می باشد و قابل تمدید نیست