قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع می رساند تاریخ حذف و اضافه از 24/11 اغایت 27/11/94 بر حسب ورودی بر روی وب سایت آموزش می باشد...

به اطلاع می رساند تاریخ حذف و اضافه از 24/11 اغایت 27/11/94 بر حسب ورودی بر روی وب سایت آموزش می باشد ، لذا دانشجویان می توانند دو درس حذف و یا اضافه نمایند.

اداره آموزش دانشکده