قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که انتخاب واحد ننموده اند می رساند که این فرایند تا 30/10 برای آموزش دانشکدهع فعال می باشد،جهت ثبت نام می توانند به آموزش مراجعه نمایند

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که انتخاب واحد ننموده اند می رساند که این فرایند تا 30/10 برای آموزش دانشکدهع فعال می باشد،جهت ثبت نام می توانند به آموزش مراجعه نمایند