قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

همراه داشتن تلفن همراه ،کتاب جزوه،...در جلسه امتحان تخلف محسوب می گردد در صورت مشاهده عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

همراه داشتن تلفن همراه ،کتاب جزوه،...در جلسه امتحان تخلف محسوب می گردد در صورت مشاهده  عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.