قابل توجه دانشجویان گروه روان شناسی

قابل توجه دانشجویان گروه روان شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جهت اطمینان از صحیح بودن تاریخ و ساعات امتحانات به سایت آموزشی خود مراجعه کرده و مجددا" کارت ورود به جلسه خود را بررسی نمایید.

جهت اطمینان از صحیح بودن تاریخ و ساعات امتحانات به سایت آموزشی خود مراجعه کرده و مجددا" کارت ورود به جلسه خود را بررسی نمایید.
                                                                  دفتر گروه روان شناسی