قابل توجه همکاران گرامی و دانشجویان عزیز

قابل توجه همکاران گرامی و دانشجویان عزیز


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تغییر سیستم آموزشی دانشگاه از سما به سامانه گلستان

با توجه به تغییر سیستم آموزشی دانشگاه از سما به سامانه گلستان از همکاران محترم و دانشجویان عزیز تقاضا داریم که متناسب با شرایط اندکی خویشتنداری نمایند.