مجموعه خاطرات آقای کاظم قادر از اتفاقاتی که در "کما " برایش رخ داد

مجموعه خاطرات آقای کاظم قادر از اتفاقاتی که در "کما " برایش رخ داد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مجموعه خاطرات آقای کاظم قادر از اتفاقاتی که در" کما " برایش رخ داد زمان:سه شنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 11:30 تا 13 مکان:سالن سمینار دانشکده اقتصاد

مجموعه خاطرات آقای کاظم قادر از اتفاقاتی که در" کما " برایش رخ داد

زمان:سه شنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 11:30 تا 13

مکان:سالن سمینار دانشکده اقتصاد