مجموعه سمینارهای دانشجویی گروه اقتصاد

مجموعه سمینارهای دانشجویی گروه اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مجموعه سمینار های دانشجویی گروه اقتصاد تحت نظارت جناب آقای دکتر کردبچه،هر هفته در روزهای یکشنبه ساعت 13الی 16 در سالن سمینار دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی برگزار می گردد

مجموعه سمینار های دانشجویی گروه اقتصاد تحت نظارت جناب آقای دکتر کردبچه،هر هفته در روزهای یکشنبه ساعت 13الی 16 در سالن سمینار دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی برگزار می گردد.
شایان ذکر است شرکت برای کلیه دانشجویان آزاد می باشد.