مشاوره تلفنی جهت دانشجویان و پرسنل محترم دانشگاه

مشاوره تلفنی جهت دانشجویان و پرسنل محترم دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مشاوره تلفنی جهت دانشجویان و پرسنل محترم دانشگاه توسط مرکز مشاوره دانشگاه

مشاوره تلفنی
جهت دانشجویان و پرسنل محترم دانشگاه
روزهای شنبه و یک شنبه هر هفته از ساعت 4 تا بعد از ظهر
روزهای شنبه در زمینه خانواده، سازگاری و ارتباط
روزهای یک شنبه در زمینه ی خانواده و تحصیلی

شماره تماس:38381364
             مرکز مشاوره دانشگاه