مصاحبه دکتری بدون آزمون در رشته علوم اقتصادی

مصاحبه دکتری بدون آزمون در رشته علوم اقتصادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه مصاحبه دکتری علوم اقتصادی بدون آزمون روز دوشنبه مورخ 19/4/96 ساعت 8:30 در سالن سمینار دانشکده برگزار خواهد شد.

جلسه مصاحبه دکتری علوم اقتصادی بدون آزمون روز دوشنبه مورخ  19/4/96 ساعت 8:30 در سالن سمینار دانشکده برگزار خواهد شد.