معاونت آموزشی

معاونت آموزشی


 

            

 

       معاونت آموزشی

      دکتر محمدرضا ذوقی‌پایدار

      تحصیلات:  دکتری تخصّصی روانشناسی

      مرتبه علمی:  استادیار

     تلفن:  081-38291265

     تلفن داخلی:  304

     آدرس:  همدان، خیابان مهدیه، رو به روی پارک مردم، دانشگاه بوعلی سینا

    دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی