همایش تقدیر از نخبگان آموزشی دانشکده

همایش تقدیر از نخبگان آموزشی دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

همایش تقدیر از نخبگان دانشکده در سال 1395،در روز یکشنبه 10/2/96 ساعت 11 در سالن سمینار با حضور هیات رئیسه محترم و مدیران گروههای آموزشی دانشکده برگزار خواهد شد.

همایش تقدیر از نخبگان دانشکده در سال 1395،در روز یکشنبه 10/2/96 ساعت 11 در سالن سمینار با حضور هیات رئیسه محترم و مدیران گروههای آموزشی دانشکده برگزار خواهد شد