پیش‌دفاع رساله‌ی دکتری

پیش‌دفاع رساله‌ی دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطّلاع می‌رساند جلسه‌ی پیش‌دفاع رساله‌ی دکتری بهروز قلایی در رشته‌ی روان‌شناسی تربیّتی با عنوان «ارائه‌ی مدل روابط بین عوامل فردی، خانوادگی و محیطی با تعلّل‌ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی استان مرکزی» با راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی، روز سه شنبه مورّخ 1394/02/15 از ساعت 10 تا 12 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد. کلیه‌ی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده، به‌ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی تربیّتی، می‌توانند در این جلسه شرکت کنند.

با عنوان «ارائه‌ی مدل روابط بین عوامل فردی، خانوادگی و محیطی با تعلّل‌ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی استان مرکزی» با راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی، روز سه شنبه مورّخ 1394/02/15 از ساعت 10 تا 12 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد. کلیه‌ی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده، به‌ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی تربیّتی، می‌توانند در این جلسه شرکت کنند.