پیش‌دفاع رساله‌ی دکتری

پیش‌دفاع رساله‌ی دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطّلاع می‌رساند جلسه‌ی پیش‌دفاع رساله‌ی دکتری شهریار مرادی در رشته‌ی روان‌شناسی تربیّتی با عنوان «تدوین مدل علی برای تبیین خرد بر مبنای دارایی های تحولی با وساطت بالندگی در دانشجیان دانشگاه های کرمانشاه» با راهنمایی دکتر رسول کرد نقابی و مشاوره دکتر ابوالقاسم یعقوبی و دکتر خسرو رشید ، روز سه شنبه مورّخ 1394/08/12 از ساعت 10 تا 12 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد. کلیه‌ی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده، به‌ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی تربیّتی، می‌توانند در این جلسه شرکت کنند.

به اطّلاع می‌رساند جلسه‌ی پیش‌دفاع رساله‌ی دکتری شهریار مرادی در رشته‌ی روان‌شناسی تربیّتی با عنوان «تدوین مدل علی برای تبیین خرد بر مبنای دارایی های تحولی با وساطت بالندگی در دانشجیان دانشگاه های کرمانشاه» با راهنمایی دکتر رسول کرد نقابی و مشاوره دکتر ابوالقاسم یعقوبی و دکتر خسرو رشید ، روز سه شنبه مورّخ 1394/08/12 از ساعت 10 تا 12 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد. کلیه‌ی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده، به‌ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی تربیّتی، می‌توانند در این جلسه شرکت کنند