کارگاه آموزش مقاله نویسی به زبان انگلیسی برای انتشار در مجله های معتبر بین المللی

کارگاه آموزش مقاله نویسی به زبان انگلیسی برای انتشار در مجله های معتبر بین المللی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

معاونت پژوهشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اقتصادی واجتماعی باهمکاری اداره همکاری های علمی وبین المللی دانشگاه بوعلی سیناکارگاه آموزش مقاله  نویسی به زبان انگلیسی رابرای اعضای هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی واجتماعی برگزارمیکند. این کارگاه درروزهای 27 تا 30 خرداد 1398 به مدّت چهار روز از ساعت8 تا 12 و 14 تا 17 برگزار خواهد شد.

مدرس کارگاه پروفسورامیرعرفانی،استاددانشگاه نیپیسینگ کانادا و استاد وابسته گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا میباشد.

شرایط شرکت درکارگاه :

توانایی نسبی درنوشتن مقاله به زبان انگلیسی در رشته تخصّصی

ارائه پیشنویس اوّلیه یک مقاله به زبان انگلیسی دررشته تخصّصی

هزینه شرکت درکارگاه 150 هزارتومان است که براساس هماهنگی های به عمل آمده با معاونت پژوهشی دانشگاه ، ازمحلّ گرنت اعضای هیأت علمی قابل پرداخت خواهد بود .

علاقه مندان واجد شرایط شرکت در این کارگاه میتوانند با مراجعه به کارشناس معاونت پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، ثبت نام نمایند 

 

 جهت مشاهده پوستر اینجا کلیک نمایید.