کسب رتبه یک آزمون کارشناسی ارشد توسط دانشجوی دانشگاه

کسب رتبه یک آزمون کارشناسی ارشد توسط دانشجوی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای علی صفیار پور دانشجوی علوم سیاسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی موفق به کسب رتبه یک کشوری در آزمون کارشناسی ارشد گردیده اند.

آقای علی صفیار پور دانشجوی علوم سیاسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی موفق به کسب رتبه یک کشوری در آزمون کارشناسی ارشد گردیده اند.

این موفقیت را به آقای علی صفیار پور و اساتید گروه علوم سیاسی تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون می نماییم