برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

 
کد خبر: 10078    1396/04/19

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم زینب مرادی  در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان بر اساس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری و ناگویی هیجانی» با راهنمایی دکتررسول کردنوقابی دریک شنبه بیست و پنجم تیر ماه 1396 از ساعت14تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند