برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

 
کد خبر: 10491    1396/07/02

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای حسین نادری پور در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «تبیین بهزیستیروانشناختی براساس ذهن آگاهی، نیاز به شناخت، و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان » با راهنمایی دکترابوالقاسم یعقوبی درسه شنبه چهارم مهر ماه 1396 از ساعت8تا10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی 
 •    چکیده

 • ایمیل:
  تصویر امنیتی:
   Security code

  هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
   
  همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
   
  کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

  پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند