برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی

 
کد خبر: 10492    1396/07/02

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه نوری  در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «مطالعه مقایسه ای شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکان شمال،مرکز و حاشیه (شهر همدان)» با راهنمایی دکتراسداله نقدی دردو شنبه سوم مهر ماه 1396 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند