برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

 
کد خبر: 10498    1396/07/03

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای سید امیر حسین مهربان در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «پیش بینی بهزیستی­روانشناختی بر اساس طرحواره­های ناکارآمد اوّلیه، عاطفه منفی و نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان» با راهنمایی دکترابوالقاسم یعقوبی درسه شنبه چهارم مهر ماه 1396 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند