ایجاد دفتر انجمن جمعیت شناسی ایران در دانشگاه بوعلی سینا

 
کد خبر: 12394    1396/11/29

 

طی حکمی آقای دکتر حاتم حسینی عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه از سوی آقای دکتر عباسی شوازی، رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران به عنوان مدیر دفتر انجمن جمعیت شناسی ایران در غرب کشور منصوب گردیدند.

در بخشی از ابلاغ ایشان آمده، . امید است با تلاش موثر شما و جلب همکاری نهادها و موسسات علمی و فرهنگی و دستگاه های اجرایی دفتر انجمن بتواند در برگزاری منظم نشستها، کارگاه های علمی پژوهشی و همایش های دوره ای با هماهنگی دبیرخانه انجمن و دانشگاه بوعلی سینا گام های موثری بر دارد.

برای این استاد ارجمند آرزوی موفقیت روز افزون می نماییم. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند