دفاع اولین دانشجو دکتری حسابداری دانشگاه بوعلی سینا

 
کد خبر: 16005    1397/04/20

جلسه دفاعیه اولین دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه بوعلی سینا آقای مهدی خزایی با راهنمایی دکتر حسن زلقی و دومین دانشجو دکتری حسابداری آقای نادر نیکبخت به راهنمایی دکتر باقر شمس زاده در روز سه شنبه 19 تیر ماه 1397 با موفقیت برگزار شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند