برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته علوم اقتصادی

 
کد خبر: 5818    1395/09/01

جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری آقای یونس تیموری در رشته علوم اقتصادی با عنوان"تحلیل فضایی سختار صنعت در بین استان های ایران" با راهنمایی دکتر نادر مهرگان و مشاوره آقایان دکترمحمد حسن فطرس و دکتر علی اکبر قلی زاده در روزدوشنبه یکم آذرماه  از ساعت14تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند