نشست مشترک مدیران گروها با هیات رئیسه دانشکده

 
کد خبر: 6023    1395/10/06

نشست مشترک مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده با هیات رئیسه دانشکده برگزار شد.در این جلسه در آغاز روش ثبت و صدور ابلاغ آموزشی اساتید به مدیران گروههای آموزشی داده شد تا در نیمسال 951 فرآیند صدور بلاغ به صورت حذف کاغذ در سامانه گلستان انجام شود. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند