برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله ی دکتری در رشته‌ی اقتصاد

 
کد خبر: 6358    1395/11/18

جلسه‌ی دفاع ازرساله ی دکتری آقای ابراهیم فرجی در رشته علوم اقتصادی با عنوان «اثرات شوک های حقیقی بر نهاده نیروی کار در ایران » با راهنمایی دکتر نادر مهرگان در روزیکشنبه هجدهم بهمن ماه 53 ساعت 10تا12 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزارخواهد شد 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند