ضرورت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید

 
کد خبر: 6818    1396/02/24

کلیه دانشجویان موظف می باشند فرم ارزشیابی اساتید را از طریق وب سایت خود تکمیل کرده ،عدم تکمیل فرم مربوطه مانع از انتخاب واحد ترم آینده میشود .

زمان تکمیل فرم 96/2/23 لغایت 96/2/27  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند