قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه های عملی و انفرادی دارند

 
کد خبر: 9032    1396/04/11

دانشجویانی که درس پژوهش های عملی و انفرادی دارند (ورودی 92 و قبل از آن) و این ترم، ،تا تاریخ 18 تیرماه فرصت دارند به اساتید راهنمای خود مراجعه نمایند.لاذم به ذکر است تاریخ فوق آخرین فرصت بوده لذا عدم مراجعه به عهده خود دانشجو می باشد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند