مصاحبه دکتری روانشناسی بدون آزمون

 
کد خبر: 9050    1396/04/13

جلسه مصاحبه دکتری روانشناسی تربیتی بدون آزمون روز چهارشنبه مورخ  14/4/96 ساعت 9:30 برگزار خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند