بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 3520    1394/11/21
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم خدیجه مخدومی در رشته  جامعه شناسی با عنوان:"بررسی مقایسه ای الگوهای ازدواج زنان بالا و پایین شهر همدان"
کد خبر: 3503    1394/11/19
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای بابک نوری در رشته علوم اقتصادی با عنوان «اثر شوک های قیمت مسکن روی نرخ اجاره بها در نقاط شهری کشور»
کد خبر: 3502    1394/11/19
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم ثمانه زارعی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «پیش بینی مهارت های ارتباطی اعضای هیات علمی بر مبنای هوش هیجانی ، اخلاقی و فرهنگی»
کد خبر: 3501    1394/11/19
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید یزدانی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان:"تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش میزان رفتارهای پرخطر در دانشجویان"
کد خبر: 3500    1394/11/19
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سهیلا ماهوار در رشته  مدیریت اجرایی با عنوان:"بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه های فکری در سازمان امور مالیاتی همدان"
کد خبر: 3499    1394/11/19
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد نقی ئی در رشته علوم اقتصادی با عنوان:"بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص سهام صنایع سیمان و دارو در بورس اوراق بهادار تهران"
کد خبر: 3473    1394/11/17
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مریم اسفندیان در رشته  حسابداری با عنوان:"تاثیر تداوم انتخاب حسابرس متخصص بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"
کد خبر: 3461    1394/11/14
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهری رضایی در رشته  جامعه شناسی با عنوان:"مطالعه مقایسه ای تعلق اجتماعی به مکان در محلات(برخوردار،مرکز،حاشیه) شهر همدان"
کد خبر: 3456    1394/11/14
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم پرهوده در رشته  مدیریت اجرایی با عنوان:"تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر کارایی عملیاتی بورس اوراق بهادار تهران"
کد خبر: 3447    1394/11/12
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیده لیلا رضوی مجد در رشته علوم اقتصادی با عنوان:"اندازه گیری کارایی در مصرف انرژی و بررسی مقایسه ای آن در بخش صنعت ایران"
 <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند