بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 3154    1394/10/06
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای فردین کرمی در رشته علوم اقتصادی  با عنوان:" بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر روی رشد تولید ناخالص داخلی(gpd)در ایران"
کد خبر: 3153    1394/10/06
قابل توجه کلیه دانشجویان
همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان الزامیست
کد خبر: 2745    1394/08/11
پیش‌دفاع رساله‌ی دکتری
به اطّلاع می‌رساند جلسه‌ی پیش‌دفاع رساله‌ی دکتری شهریار مرادی در رشته‌ی روان‌شناسی تربیّتی با عنوان «تدوین مدل علی برای تبیین خرد بر مبنای دارایی های تحولی با وساطت بالندگی در دانشجیان دانشگاه های کرمانشاه» با راهنمایی دکتر رسول کرد نقابی و مشاوره دکتر ابوالقاسم یعقوبی و دکتر خسرو رشید ، روز سه شنبه مورّخ 1394/08/12 از ساعت 10 تا 12 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد. کلیه‌ی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده، به‌ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی تربیّتی، می‌توانند در این جلسه شرکت کنند.
کد خبر: 2591    1394/07/13
جلسه دفاع از پروپوزال دکتری در رشته روان شناسی تربیتی
جلسه دفاع از پروپوزال خانم مریم حسینی اصل نظر لو دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی با عنوان (شناسایی مولفه های تربیت کودک در فرهنگ ایرانی  ساخته بسته آموزشی این ملفه
کد خبر: 2590    1394/07/13
جلسه دفاع از پروپوزال دکتری در رشته روان شناسی تربیتی
جلسه دفاع از پروپوزال خانم مریم حسینی اصل نظر لو دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی با عنوان (شناسایی مولفه های تربیت کودک در فرهنگ ایرانی  ساخته بسته آموزشی این ملفه )
کد خبر: 2589    1394/07/13
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای اباذر افروزی منصور در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «بررسی مراحل تحول زیبایی شناسی نقاشی در دانش آموزان شهر همدان» با راهنمایی دکترخسرو رشید در روز سه شنبه  چهاردهم  مهر ماه 1394 از ساعت16تا18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 2588    1394/07/13
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم ایمانه یگانه شالی در رشته حسابداری با عنوان «بررسی رابطه بین بهنگامی و قابلیت اتکائ گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری برون سازمانی در بورس اوراق بهادار تهران» با راهنمایی دکترعباس افلاطونی در روز دوشنبه سیزدهم  مهر ماه 1394 از ساعت12تا14در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 2587    1394/07/13
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فهیمه میداندار در رشته مدیریت اجرایی با عنوان «طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد چابکی نیروی کار (وطالعه ی موردی شرکت منطقه 7 عملیات انتقال گاز کشور)» با راهنمایی دکترروح الله سهرابی در روز دوشنبه سیزدهم  مهر ماه 1394 از ساعت16تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 2586    1394/07/13
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم لیلی دریکوند در رشته علوم اقتصادی  با عنوان «بررسی رابطه ی بین روش های تامین مالی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران» با راهنمایی دکترحميد سپهردوست دردو شنبه سیزدهم مهر ماه 1394 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 2585    1394/07/13
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم هدیه مبشری در رشته مدیریت اجرایی با عنوان «سنجش سطح آمادگی بیمارستان های دولتی شهر همدان برای استقرار سیستم ناب بر اساس مدل بالوشی و همکاران» با راهنمایی دکترروح الله سهرابی در روز دوشنبه سیزدهم  مهر ماه 1394 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
 <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند