بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 2584    1394/07/13
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی
 جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم ساناز روشنی در رشته مدیریت اجرایی با عنوان «شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب شریک تجاری در یک ائتلاف استراتژیک با استفاده از تکنیک چند معیاره ی فازی در صنعت خودروسازی» با راهنمایی دکترروح الله سهرابی در روز دوشنبه سیزدهم  مهر ماه 1394 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 2565    1394/07/12
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی(اندیشه سیاسی در اسلام)
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم نرگس شمس الدینی  در رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام با عنوان  بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در اندیشه سیسی ابن سینا وامام خمینی(ره) با راهنمایی دکترحسن رحیمی روشن  در روز یکشنبه دوازدهم مهر ماه 1394 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 2564    1394/07/12
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی(اندیشه سیاسی در اسلام)
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای میثم برزگر در رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام با عنوان بررسی تطبیقی رابطه دین  و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره) وعلی عبدارزاق با راهنمایی دکترسید مرتضی هزاوه ای  در روز یکشنبه دوازدهم مهر ماه 1394 از ساعت12تا 14در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 2563    1394/07/12
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای محمد برزآبادی فرهانی در رشته حسابداری با عنوان «تدوین مدل عوامل تاثیر گذار بر دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» با راهنمایی دکترحسن زلقی در روز یکشنبه دوازدهم مهر ماه 1394 از ساعت12تا 14در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 2453    1394/06/31
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه تیموری در رشته حسابداری با عنوان « بررسی ساختار سرمایه ی بهینه ی بانک صادرات بر مبنای ریسک و هزینه ی سرمایه به منظور بهبود عملکرد  »
کد خبر: 2448    1394/06/30
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی الگوی مصرف نمایشی در شهر همدان» توسط خانم مریم سپهری مختار
کد خبر: 2293    1394/06/08
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسي سهم سياست هاي ملي و منطقه اي در تغييرات اشتغال استان ها» توسط آقای يونس حسني
کد خبر: 2289    1394/06/08
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم شيوا خليلي در رشته علوم اقتصادی  با عنوان «بررسي و مقايسه استراتژي ها و عوامل موثر در جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران و مالزي و ارائه رهيافت هايي براي ايران»
کد خبر: 2288    1394/06/08
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «اثر درآمدهاي مالياتي بر رفاه اجتماعي در ايران» توسط آقای علي مفتخري
کد خبر: 2125    1394/04/14
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «پیش بینی پذیری تحرکات قیمت نفت خام ایران با استفاده از قیمت سهام مرتبط با صنعت نفت» توسط آقای فرهاد قمری فرزاد
 <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  > 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند