بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مجید کریمی در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «مطالعه نقش میانجی طرحواره های ناکارآمد اولیه بین پیوند والدین و استعداد اعتیاد» با راهنمایی دکتریارمحمدی درچهارشنبه هشتم دی ماه1395 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مجید کریمی در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «مطالعه نقش میانجی طرحواره های ناکارآمد اولیه بین پیوند والدین و استعداد اعتیاد» با راهنمایی دکتریارمحمدی درچهارشنبه هشتم دی ماه1395 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی