بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم لیلی دریکوند در رشته علوم اقتصادی با عنوان «بررسی رابطه ی بین روش های تامین مالی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران» با راهنمایی دکترحمید سپهردوست دردو شنبه سیزدهم مهر ماه 1394 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم لیلی دریکوند در رشته علوم اقتصادی  با عنوان «بررسی رابطه ی بین روش های تامین مالی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران» با راهنمایی دکترحمید سپهردوست دردو شنبه سیزدهم مهر ماه 1394 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی