بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم سمیه انثاری پور در رشته مدیریت اجرایی با عنوان : «رفتار متکبرانه مصرف کننده،فهمی از برداشتهای معنا آفرین با استفاده از پدیدار شناسی» با راهنمایی دکترروح اله سهرابی در دوشنبه سیم بهمن ماه 1396 از ساعت16تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم سمیه انثاری پور در رشته مدیریت اجرایی با عنوان : «رفتار متکبرانه مصرف کننده،فهمی از برداشتهای معنا آفرین با استفاده از پدیدار شناسی» با راهنمایی دکترروح اله سهرابی در دوشنبه سیم بهمن ماه 1396 از ساعت16تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی