بازگشت به صفحه کامل

جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری در رشته‌ی علوم اقتصادی

جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری در رشته‌ی علوم اقتصادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری خانم مهری کبیریان در رشته‌ی علوم اقتصادی روز چهارشنبه مورخه‌ی 1397/07/11 ساعت10 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار می‌گردد.

جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری خانم مهری کبیریان در رشته‌ی علوم اقتصادی با عنوان : «مدلسازی رفتار غیرمتقارن و غیرخطی مکانیزم‌های انتقال پولی در اقتصاد ایران» با راهنمایی استاد محترم دکتر حمید کردبچه و مشاوره‌ی استاد محترم دکتر محمدحسن فطرس روز چهارشنبه مورخه‌ی 1397/07/11 ساعت10 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار می‌گردد.