اساتید دانشکده

محمدسلمان قائمی زاده

محمدسلمان قائمی زاده

محمدسلمان قائمی زاده   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لادن امرالهی بررسی جامعه شناختی رابطه ی بین سرمایه اجتماعی و نگرش ها و رفتارهای زنان در زمینه نابرابری های جنسیتی در شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/03
یاور جمالی قراخانلو بررسی تاثیر سرمایه ی فرهنگی بر سازگاری بین هویت محلی و جهانی (مورد مطالعه شهر تبریز) کارشناسی ارشد 1392/08/25
حسین خوشناموند بررسی تعیین کننده های اجتماعی اقتصادی بیگانگی از کار در بین معلمان شهر کوهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
سجاد سهیلی پور فرهنگ بازار:روابط فرهنگ و اقتصاد(نمونه مورد مطالعه:بازار سنتی اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
الهام شیخ دارانی تعیین رابطه پایگاه اقتصادی اجتماعی با نوع رشته ورزشی در زنان تیم های ورزشی اصفهان کارشناسی ارشد 1390/11/24
هاجر شفاف مطالعه مردم شناختی خانواده و خویشاوندی مطالعه موردی: محله کوی کوثر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
میلاد قربانی بررسی تأثیر رسانه بر تمایل به تغییر شیوه ی زندگی در شهر نقده کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/22
فاطمه کولیوند نقد و بررسی جامعه شناسانه ی سروده های امیر هوشنگ ابتهاج کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/15
بهروز نجفیان پژمان تبیین آسیب های اجتماعی (کج روی های اخلاقی) در دو کتاب گلستان و بوستان سعدی کارشناسی ارشد 1392/11/13
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 1312066 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
جامعه شناسی روستائی 1312062 3 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
قشربندیهای اجتماعی جامعه شناسی 1312143 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی قشربندی ونابرابریهای اجتماعی پژوه ش 1312186 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی 1312023 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فلسفه روش در علوم اجتماعی پژوهش 1312180 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فلسفه روش در علوم اجتماعی جامعه شناسی 1312159 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
جامعه شناسی روستائی 1312062 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
قشربندیهای اجتماعی جامعه شناسی 1312143 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1