اساتید دانشکده

منوچهر رشادی

change-logo

منوچهر رشادی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی جهان سوم 1312040 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی 1312024 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 2 نتیجه