برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «مطالعه ی اثر مالیات ها بر رشد اقتصادی در ایران » توسط خانم سیده فروغ قاضی خانی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم سیده فروغ قاضی خانی در رشته اقتصاد گرایش توسعه و برنامه ریزی  با عنوان « مطالعه ی اثر مالیات ها بر رشد اقتصادی در ایران » با راهنمایی دکترعزت‌اله‌ عباسیان در روزدوشنبه یکم دی ماه 1393 از ساعت10 تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.