اساتید دانشکده

مهدی خزایی

مهدی خزایی

مهدی خزایی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی نقش تعدیل گر کیفیت حسابرسی در رابطه میان حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/17
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مالی(2) 1314119 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مسائل جاری حسابداری 1314052 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/13 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
نمایش 21 - 22 از 22 نتیجه
از 2