اساتید دانشکده

عباس صمدی

عباس صمدی

عباس صمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدعلی احمدی قمی بررسی اثر تغییرات قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت طلا در بازدهی سهام بورس ایران کارشناسی ارشد 1392/11/28
محمدعلی احمدی قمی بررسی اثر تغییرات قیمت نفت، ارز و قیمت طلا در بازدهی سهام بازار بورس ایران کارشناسی ارشد 1392/11/28
فایزه باباخانی بررسی تأثیر میزان و نوع استفاده از استراتژی های بازاریابی بر موفقیت صنایع دانش بنیان در مراحل چرخه ی عمر محصول؛ مورد مطالعه شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/07
یوسف باقری طراحی الگوی اثر فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر عملکرد فدارسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1392/06/20
نسا بشیری هرسینی بررسی اثر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ویژه ی برند سبز در فروشگاه های محصولات سبز شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/13
راضیه بصیری بررسی رابطه بکارگیری استراتژی های نوآوری و عملکرد نوآورانه سازمان ها با در نظر گرفتن نقش ظرفیت جذب به عنوان متغییر تعدیل گر،در شرکتهای مستقر در پارک فناوری پردیس کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/01
مهین پیکری بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر موفقیت تجاری سازی در صنایع دانش بنیان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
رحیم پور شیخه انتخاب پورتفولیوی بهینه برای صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران کارشناسی ارشد 1392/07/02
ارزو تدینی بررسی اثر روش تأمین مالی بر موفقیت شرکت های نوپا؛ موردمطالعه شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری البرز کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/27
رویا حیدری رابطه مدیریت استعداد با جانشین پروری و اعتماد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/09
ساناز روشنی شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل موثر بر انتخاب شریک تجاری در یک ائتلاف استراتژیک با استفاده از تکنیک چند معیاره فازی در صنعت خودروسازی کارشناسی ارشد 1394/07/13
آوات یزدانخواه شناسایی ویژگی های کارکنان بدقلق و عوامل موثر بر آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/19
فرشاد سپهر بررسی تاثیر جهت گیری های خریدمصرف کنندگان بر استفاده از بازاریابی اینترنتی با میانجی گری گرایش های اکتشافی مصرف کنندگان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
فاطمه عرفانی بررسی رابطه بین هوشمندی فناوری و نوآوری استراتژیک در شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/17
فائزه عزتی آراسته شناسایی راهبردهای پابرجا در حوزه ی مدیریت شهری ( مطالعه موردی: شهرداری همدان ) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
میثم کاکایی بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر شکل گیری سلیقه ی مصرف کنندگان گوشی تلفن همراه در سطح فروشگاهای شهر کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/06
سهیلا ماهوار بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه فکری در سازمان امور مالیاتی شهر همدان کارشناسی ارشد 1394/11/24
هدیه مبشری سنجش سطح آمادگی بیمارستانهای دولتی شهر همدان برای استقرار سیستم ناب بر اساس مدل بلوشی و همکاران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
بهاره مهدوی نسب تاثیر اشتیاق کارآفرینانه مدیرعامل بر موفقیت تعاونی های کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
سجاد مومنی پیری رابطه بین بیوریتم با عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته های انفرادی استان همدان کارشناسی ارشد 1391/06/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رفتار سازمانی 1314115 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
روش تحقیق در مدیریت 1314191 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مدیریت رفتار سازمانی 1314195 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مهارت های کارآفرینی 1314206 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مبانی سازمان و مدیریت 1314194 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مبانی کارآفرینی 1314193 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
مدیریت استراتژیک 1314148 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نظریه های سازمانی و مدیریت 1314144 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
رفتار سازمانی 1314115 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روش های تحقیق کسب و کار 1314153 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مبانی کارآفرینی 1314193 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روش تحقیق 1314108 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مبانی سازمان و مدیریت 1314194 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مدیریت استراتژیک 1314148 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نظریه های سازمانی و مدیریت 1314144 3 01 هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/13 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
رفتار سازمانی 1314115 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش های تحقیق کسب و کار 1314153 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مدیریت استراتژیک 1314148 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مدیریت بازاریابی 1314152 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نظریه های سازمانی و مدیریت 1314144 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2