اعضای هیات علمی

نمایش 14 نتیجه
از 1
 
جواد افشار کهن

جواد افشار کهن

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
میلاد بگی

میلاد بگی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
اسماعیل بلالی

اسماعیل بلالی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

فلورانس پوینده

 (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
حاتم حسینی

حاتم حسینی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

منوچهر رشادی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
عباس زارعی مهرورز

عباس زارعی مهرورز

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمدتقی سبزه ای

محمدتقی سبزه ای

استادیار 
پست الکترونیکی: 
رحیم فرخ نیا

رحیم فرخ نیا

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
کامران فرزادسیر

کامران فرزادسیر

مربی 
پست الکترونیکی: 
محمدسلمان قائمی زاده

محمدسلمان قائمی زاده

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
علی محمد قدسی

علی محمد قدسی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
اکرم محمدی

اکرم محمدی

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
اسداله نقدی

اسداله نقدی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 14 نتیجه
از 1