تحصیلات تکمیلی

فرم ها و آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

Responsive Image
راهنمای ثبت تحت وب 

فرم استعلام تکراری نبودن موضوع ​​​​​​​

فرم ارزشیابی و گزارش پیشرفت تحصیلی ​​​​​​​

فرم انتخاب استاد راهنما ​​​​​​
فرم فرایند دفاع پایان نامه ارشد
فرم فرایند دفاع پایان نامه دکتری ​​​​​​
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری ​​​​​​​
فرم جدید پروپوزال
فرم درخواست تمدید سنوات (کارشناسی ارشد)
شیوه نامه گزارش پایان نامه
راهنمای تدوین و صحافی پایان‌نامه‌ی 01
راهنمای تدوین و صحافی پایان‌نامه‌ی 02
جزوه ی آموزشی آشنایی با پایگاه‌های اطّلاعاتی و منابع کتابخانه‌‌ای
شیوه‌نامه ی پرداخت شهریه‌ی دانشجویان دوره‌ی دکتری
راهنمای تنظیم فهرست منابع
آیین نامه دکتری تخصصی
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری
اصلاحات آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری
شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور
مراحل تهیه و تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد ناپیوسته
مراحل تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته و دفاع از آن
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته - مخصوص دانشجویان ورودی سال 95-1394 و پس از آن
شیوه نگارش پایان نامه
شیوه‌نامه­‌ی تدوین پایان‌­نامه کارشناسی ارشد و دکتری ​​​​​​
شرایط تحویل پایان‌نامه به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
قالب پایان‌نامه
طرح روی جلد دکتری
طرح روی جلد ارشد